Sluiten

Top 5: Energiebesparingen door installatieaanpassingen

20 oktober 2016

Het kabinet neemt extra maatregelen om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Strengere energie-inspecteurs gaan een milieuregel handhaven die veel mensen vergeten zijn. Bedrijven, overheden en organisaties zijn verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Dit klinkt als veel verbruik, maar dit betreft de meeste bedrijven met een vloeroppervlak van 1000 m2 en groter.

Als energieadviseurs komen wij in veel verschillende gebouwen waar deze regel van toepassing is. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om energie te besparen, maar we hebben een top 5 samengesteld van de grootste energiebesparingen door installatieaanpassingen.

1. Verlichting

In gebouwen zijn vaak verlichtingsinstallaties aanwezig met verouderde technieken. meestal zijn deze installaties ook niet voorzien van slimme schakeltechnieken zoals aanwezigheidsdetectie of daglichtregelingen. Een combinatie die garant staat voor een zeer hoog energieverbruik. In dergelijke situaties zijn besparingen van 50% tot 70% op verlichtingsenergie haalbaar.

2. Circulatiepompen

De toegepaste circulatiepompen voor de CV- en koelinstallaties zijn vaak conventioneel met een verouderde pompregeling. Door de pompen te vervangen voor een A-label pomp met automatische toerenregeling zijn energiebesparingen van 40% tot 70% op pompenergie haalbaar.

3. Ventilatie warmteterugwinning

De ventilatielucht wordt bij oudere gebouwen doorgaans direct van buiten gehaald en vervolgens volledig opgewarmd voordat deze het gebouw ingebracht wordt. De warmte in de retourlucht wordt vervolgens naar buiten “weggegooid”. Ook is er in veel gevallen sprake van beperkte regeling waardoor er vaak te veel geventileerd wordt. Door een vorm van warmteterugwinning toe te passen en de regeltechniek aan te passen kunnen besparingen tot 40% op verwarmingsenergie gehaald worden.

4. Verwarming

Ook zijn er in oudere gebouwen vaak nog VR-ketels aanwezig, in combinatie met een gebrekkige regelinstallatie zorgt dit voor een hoog gasverbruik. Het komt zelfs regelmatig voor dat wij constateren dat de koelinstallatie en de CV-installatie tegen elkaar in staan te werken.  Door het vervangen van de ketel en de regeltechniek zijn energiebesparingen tot 30% op verwarmingsenergie haalbaar.

5. Ventilatie

Ventilatoren in luchtbehandelingskasten en dakventilatoren zijn vaak dusdanig verouderd dat vervanging loont. Indien de nieuwe ventilatoren aanvullend worden voorzien van bijvoorbeeld een frequentieregelaar zijn energiebesparingen tot 30% op ventilatorenergie te realiseren.

De terugverdientijden van deze top 5 ligt in de meeste gevallen onder de 5 jaar. Een bijkomend voordeel is dat met de vervanging van verouderde installatieonderdelen ook de onderhoudskosten lager worden en het in bepaalde gevallen bovendien tot een comfortverbetering leidt.

Er is in gebouwen dus veel energie te besparen, wat enorme kansen biedt om geld te besparen en waarmee we bovendien onze leefomgeving een stukje groener maken.

Weten wat dit voor u betekent? Neem contact op met een van onze duurzaamheidsadviseurs.

Michel Kemper

De Groene Jongens

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022