Sluiten

Nieuwe CPR regelgeving voor kabels

22 februari 2017

Elk jaar sterven er in Europa 4000 mensen als gevolg van brand. 90% van deze branden vindt plaats in gebouwen, waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Per 1 juli 2017 geldt een nieuwe norm voor kabels die gebruikt worden voor permanente installaties in bouwwerken. Deze Europese CPR (Construction Products Regulation) norm heeft als doel om de veiligheid en kwaliteit in bouwwerken te verhogen en daarnaast eenduidige informatie over producten te realiseren.

Wat houdt CPR in?

Construction Products Regulation (CPR) is een Europese verordening die betrekking heeft op de materialen die in een bouwwerk gebruikt worden. Na een overgangsperiode van een jaar is deze norm per 1 juli 2017 verplicht.

Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen. Deze brandklassen zijn uniform in Europa en dragen bij aan veiligheidsmaatregelen in geval van brand. In de nieuwe NEN 8012 zijn de nieuwe CPR eisen verwerkt voor Nederland.

 Wat valt er onder CPR?

Reaction to fire: hoe reageert een kabel onder specifieke testcondities op brand?

Aspecten die daarop betrekking hebben zijn:

  • Brandvoortplanting
  • Vrijgekomen hitte
  • Rookontwikkeling
  • Brandende vallende deeltjes
  • Zuurgraad van de rookgassen

Resistance to fire: in welke mate blijft de kabel functioneren bij brand?

In eerste instantie is de norm en brandclassificatie voor wat betreft het brandgedrag van kabels verplicht per 1 juli 2017.

In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is in CPR worden beschreven (“Resistance to fire”), zoals voor de levering van elektriciteit, communicatie en branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of andere civiele werken.

Welke kabels vallen onder CPR?

CPR is van toepassing op:

  • Sterkstroomleidingen voor het transport van energie;
  • Communicatiekabels voor het transport van signalen en/of data;
  • Glasvezelleidingen voor het transport van signalen en/of data.
Welke brandklassen zijn er?

Voor het beschrijven van het brandgedrag worden kabels ingedeeld in een classificatie die bestaat uit zeven brandklassen en bijbehorend risico:
Brandclassificatie kabels CPR
De vier blauwe klassen zijn relevant voor Nederland in het kader van NEN 8012. Waarbij brandklasse B2-ca geldt voor bouwwerken met een hoog brandrisico en E-ca voor bouwwerken met een laag brandrisico.

Betekent dit dat de huidig geïnstalleerde kabels vervangen moeten worden?

De huidig geïnstalleerde kabels hoeven niet vervangen te worden. De nieuwe norm geld alleen voor kabels die per 1 juli 2017 geïnstalleerd worden. 

Hoe wordt de brandklasse bepaald?

De NEN 8012 biedt twee methoden om tot de juiste brandclassificatie te komen:

Op basis van gebruiksfunctie
– Ziekenhuizen
– Scholen
– Hotels
– Kantoren
– Woningen
– Fabrieken
– Gevangenissen
– Tunnels

Op basis van een risicoanalyse
– Blootstelling aantal mensen
– Bekendheid met het gebouw
– Zelfredzaamheid
– Bedgebied
– Gevolgschade (direct of indirect)
– Leidingen brandvrij / in bundels / uit het zicht gelegd?
– Aanwezigheid brandbaar materiaal
– Kans op ontstaan of ontwikkelen brand
– Grootte grondoppervlak
– Extra beschermde vluchtroute

Onze specialisten selecteren voor u de benodigde kabels, zodat uw gebouw voldoet aan de nieuwe norm.Heeft u vragen over CPR? Neem gerust contact met ons op.

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022