Sluiten

Hoe gezond is uw binnenklimaat?

23 februari 2018

Meerwaarde creëren door middel van data-analyse

Tegenwoordig zijn gebouwen uitgerust met een ontelbaar aantal sensoren die data verzamelen. Bovendien slaan steeds meer huis-, tuin- en keukenapparaten data op en wisselen deze onderling uit. Hierdoor groeit de beschikbare data om ons heen enorm snel. Dit geldt zeker ook voor de gebouwgerelateerde data. Denk aan de verschillende installaties in een gebouw, maar ook aan gebruiksapparatuur als printers en koffieautomaten.

Door terugkerende patronen te vinden in de data en deze op waarde te schatten kunnen wij meerwaarde creëren uit Big Data. Deze patronen gebruiken we om gebouwen slimmer te laten handelen en in te spelen op mogelijke problemen, voordat deze voor de gebruiker merkbaar worden. Het gevolg hiervan is dat deze gebouwen comfortabeler en energiezuinig worden, bovendien wordt de productiviteit van de gebruikers verhoogd. Kortom, een betere samenwerking tussen mens en zijn omgeving.

Lomans biedt in samenwerking met Octo een informatiesysteem aan in de vorm van een webapplicatie waarin de gemeten data verzameld wordt.

Een rapportage over het binnenklimaat

Tijdens de ontbijtsessie in november 2017 gaf Dirk Huibers van Octo een presentatie over de mogelijkheden van Big Data in gebouwen. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om een sensor mee te nemen en het binnenklimaat op een plaats naar keuze te testen. Gedurende vier weken heeft de sensor data verzameld over:

  • CO2
  • Temperatuur
  • Luchtvochtigheid
  • Activiteit/beweging
  • Licht

Wij hebben deze data verzameld, geanalyseerd, verwerkt en vervolgens gepresenteerd aan de gebruikers in de vorm van een rapportage. Hiermee kregen zij een eerste impressie van de mogelijkheden van dit systeem voor hun gebouw.

De resultaten

Er zijn in totaal 15 sensoren in verschillende panden opgehangen. Samen vormen zij een fictief pand waarvan in onderstaande afbeelding het resultaat van de metingen te zien is. De gemiddelde prestaties van de ruimtes zijn erg goed, maar er is ook ruimte voor verbetering. De belangrijkste oorzaken van een verslechterd binnenklimaat hebben we in kaart gebracht.

1. Problemen met luchtvochtigheid

Zowel een te hoge als een te lage luchtvochtigheid kunnen klachten veroorzaken. Een te hoge luchtvochtigheid kan de groei van schimmels bevorderen. Een te lage luchtvochtigheid kan droge of pijnlijke ogen en hoofdpijn veroorzaken. In de winterperiode zien we binnen vaker een lage luchtvochtigheid, omdat de koude lucht minder vocht vast kan houden dan warme lucht. Wanneer de koude buitenlucht opgewarmd wordt voordat het binnen komt heeft deze lucht relatief gezien weinig vocht. Oplossingen hiervoor zijn om de lucht te bevochtigen in de luchtbehandelingskast of door middel van een luchtbevochtiger. Een kleinere ingreep die kan helpen is het plaatsen van meer planten. 90% van het water dat deze planten krijgen verdampt namelijk in de lucht.

2. Hoge CO2 waarden

Een te hoge CO2 waarde zorgt voor een tekort aan verse lucht waardoor de ruimte onfris kan aanvoelen. Dit zorgt uiteindelijk voor hoofdpijn en een vermoeid gevoel. Deze CO2 concentratie kan teruggebracht worden door beter te ventileren, al dan niet natuurlijk of mechanisch. Een andere oplossing kan zijn om de bezettingsgraad of de gebruikstijden te verlagen.

3. Temperatuur

Deze meting duidde op een laagst gemeten temperatuur van 10 graden en een hoogst gemeten temperatuur van 26 graden. De beste temperatuur op kantoor is zo’n 21 graden. Zowel te hoge als te lage temperaturen kunnen nadelig zijn voor de gezondheid en verlagen bovendien de productiviteit.De meeste oorzaken hiervan zijn vaak bouwkundig. Lagere temperaturen kwamen we voornamelijk tegen door slecht geïsoleerde gevels. De warmere ruimtes hadden vaak grote raam oppervlaktes in met zon beschenen gevels. Bovendien ontbrak in deze ruimten vaak de mogelijkheid om te koelen.

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022