Sluiten
Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans is een mooie samenwerking aangegaan met Trees for all. Over een periode van twee jaar compenseren wij onze CO2-uitstoot met het aanplanten van bos in Bolivia en Oeganda. In 2025 willen we CO2-neutraal zijn. Op dit moment zit onze CO2-uitstoot alleen nog in ons wagenpark. Het gas is al uit onze panden, onze elektriciteit wordt deels opgewerkt met zonnepanelen en we kopen 100% groene energie in. Het gedeelte van het wagenpark dat we nu nog niet kunnen elektrificeren door de inzet van volledig elektrische auto’s, compenseren we met projecten zoals deze.  

Per jaar verdwijnen er wereldwijd 10 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Om een leefbare omgeving na te laten aan de volgende generaties, is het aanplanten van nieuwe stukken bos dan ook cruciaal. Juist tijdens de groei slaan bomen CO2 op en zetten ze die om in zuurstof en biomassa (hout, blad en wortels).

Met onze compensatie dragen we bij aan de realisatie van duurzame bosprojecten in twee ontwikkelingslanden: Bolivia en Oeganda. De bomen die we laten aanplanten groeien in gebieden die tot de longen van de aarde worden gerekend, met een tropisch klimaat.

Bescherming van het regenwoud in Bolivia
Met het project ‘Arbolivia’ steunt Trees for all de lokale boeren in het regenwoud. Het project draagt naast bosbehoud bij aan duurzame landbouw en een stabieler microklimaat in de omgeving. Inmiddels zijn tweeduizend boeren aangesloten bij de coöperatie. Zij worden door Trees for all geholpen om het bos en hun landbouwgronden klimaatvriendelijk te beheren. Natuurbos wordt beschermd en eeuwenoud regenwoud wordt met elkaar verbonden door ecologische corridors.

Het nieuwe bos dat wordt aangeplant, wordt door boeren benut als gebruikersbos. Hiermee genereren de boeren extra inkomsten door verbeterde landbouwmethoden en veeteelt in het bos. De aangesloten boeren kunnen nu op een oppervlakte van één tot twee hectare meer dan voldoende produceren om van te leven. De rest van hun grond kunnen ze herbebossen en duurzaam beheren.

Herbebossing en duurzaam beheer in Oeganda
In de afgelopen eeuw hebben bevolkingsdruk, landbouw en niet-duurzaam bodemgebruik geleid tot ontbossing en ernstige degradatie van de grond in het Kabale National Park. Door de herbebossing moet weer een bosvegetatie ontstaan op de gedegradeerde stukken.

Het project genereert ook werk en inkomen voor de lokale bevolking en draagt bij aan de bescherming van de habitat van unieke diersoorten. Daarnaast traint het project de lokale bevolking in het opzetten en managen van boomkwekerijen, waarmee de bevolking inkomen kan genereren door de verkoop van bomen aan het project. Ook voor het aanplanten van de bomen en het beheer van de nieuwe aanplant wordt de lokale bevolking betaald. Lokale boeren worden getraind in het bedrijven van duurzame landbouw en bosbouw.

Bosbranden en olifanten vormen een bedreiging voor de aanplant. Om deze risico’s te verlagen is een lokale brandbrigade opgericht die bosbranden kan bestrijden. Olifanten worden op een diervriendelijke manier uit de plantages geweerd. Daarnaast worden er experimenten gedaan met bijenteelt; naast dat olifanten een hekel hebben aan bijen, kan de honing extra inkomen genereren voor de bevolking.

Meer weten over Trees for all en haar projecten? Kijk op www.treesforall.nl.

Bomen aanplanten in Oeganda

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022

NVM Utrecht opgeleverd

15 maart 2022