Sluiten

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022

Tekst: Dorien Kuipers, Duurzaamheid & Innovatie Manager

De afgelopen jaren hebben we steeds meer te maken met klimaatverandering, grondstoftekorten en strenger wordende duurzaamheidseisen van de overheid en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Dit zien wij ook in ons werk, we hebben te maken met materiaaltekorten, langere levertijden en stijgende materiaalprijzen. Ik hoor jullie al denken: wat heeft dit met houtbouw te maken? En wat moet een installateur in de houtbouw?

Hernieuwbaar
De materialen die we gebruiken in onze projecten zijn vaak gemaakt van grondstoffen die schaars zijn. Dat wil zeggen dat ze niet terugroeien wanneer ze eenmaal gedolven zijn, neem bijvoorbeeld koper (gaat naar verwachting nog 26 jaar mee) of lood (gaat naar verwachting nog 18 jaar mee). Hiertegenover staan biobased materialen, dit zijn materialen die afkomstig zijn uit de ‘levende’ natuur en weer aangroeien, zoals hout. Wanneer een boom gekapt is, kan er weer een nieuwe geplant worden. Dit maakt hout in eerste instantie een interessant materiaal om mee te werken. De Europese bosbouwsector is bovendien zeer efficiënt; met 4% van het mondiale bosaanbod produceert men het 23% van al het gezaagde hout wereldwijd, en dat op een duurzame manier. Er is bovendien nog ruimte voor groei: de huidige Europese bossen kunnen de productiecapaciteit met 40 tot 50% verhogen en er is nog veel land beschikbaar dat geschikt is voor herbebossing.

Vermindering uitstoot
De bouw is verantwoordelijk voor grofweg 40% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. CO2 is een broeikasgas en medeverantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde. Om de uitstoot van de bouw te verminderen moet er gewerkt worden met biobased materialen. Hout is bijvoorbeeld een biobased materiaal. Hout kan namelijk CO2 opslaan en omzetten in zuurstof door middel van fotosynthese. Centrum Hout (2020) meldt dat er per kubieke meter hout gemiddeld gezien 1 ton (1000 kg) CO2 wordt opgeslagen.

Circulair
Hout is zeer geschikt om in verschillende toepassingen te hergebruiken. Zo identificeren we vier levenscycli voor hout:
1. De toepassing van hout in een gebouw;
2. hoogwaardig hergebruik, hout is een ideaal product om op een locatie een tijdelijke functie te vervullen om aan het einde van de gebruiksduur eenvoudig te worden gedemonteerd voor hergebruik ergens anders;
3. plaatmateriaal en meubels;
4. bio energie: Helemaal aan het einde van de levenscyclus kan de houtvezel gebruikt worden als hernieuwbare biobrandstof voor warmte- en energieopwekking. In de tussentijd zijn er al vele bomen terug gegroeid en begint de levenscyclus opnieuw.

Geen afval
Van de gekapte bomen wordt de hele boom gebruikt. Er komt dus geen afval vrij. Van de boomstam wordt naar schatting 41% gebruikt voor zaaghout, wat onder andere gebruikt wordt voor constructieve onderdelen. Overige delen wordt benut als plaatmateriaal (36%), voor papier en andere industriële toepassingen (10%) en brandhout en biomassa (13%).

Prefabriceerbaar
Een belangrijk voordeel van hout is dat je alle onderdelen prefab kunt maken. Dit komt doordat het een licht materiaal is en daardoor eenvoudig op de vrachtwagen vervoerd kan worden. Dit brengt veel voordelen met zich mee zoals minder overlast op de bouwplaats en je hebt geen last van wisselende weersomstandigheden, hetgeen voor prettigere werkomstandigheden zorgt. Daarnaast kunnen houtenmodules op de lopende band geproduceerd worden in de fabriek, met als voordeel dat er sneller gebouwd wordt en de kosten naar beneden gebracht worden. Het biedt ons de mogelijkheid om de installaties al in de fabriek op de module te installeren en deze op de bouw enkel te assembleren.

Waarom wil Lomans in houtbouw?
De visie en focus van Lomans is ‘Oog voor de ander’ en ‘Goed, voor elkaar’. Dit wil zeggen dat we ons steentje willen bijdragen aan een betere wereld. Houtbouw is een manier om dit te bewerkstelligen. Daarnaast hebben we in het MVO-plan de doelstelling geformuleerd om vanaf 2025 alleen maar duurzame projecten uit te voeren. Mede door in houtbouw te investeren kunnen we deze doelstelling behalen. Tot slot biedt houtbouw een kans om de schaarste aan technisch opgeleide mensen en mensen in opleiding op te vangen. Door in een fabriek te bouwen kan er geprefabriceerd worden, sneller gewerkt worden en is het een kwestie van herhaling, waardoor we met minder mensen meer werk kunnen verzetten.

Projecten
Lomans is al bij twee projecten betrokken, namelijk De Houtkernmodule van de Noorderenggroep en de Woody Buildings van Janssen de Jong groep. Voor de Noorderenggroep zijn we bezig met een houten paviljoen voor de Floriade in Almere dat komend voorjaar opgeleverd wordt en voor het concept energiehotel. Met Woody Buildings bevinden we ons nog in een verkennende fase en worden nu de eerste uitgangspunten geformuleerd voor het ontwerp van een kantoorgebouw en distributiecentrum.


Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

NVM Utrecht opgeleverd

15 maart 2022