Minimaal energielabel C in 2023

De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat in 2023 alle kantoren groter dan 100 m2 minimaal energielabel C moeten hebben. Gebouwen met een slechter energielabel (D t/m G) mogen dan niet meer als kantoor gebruikt worden. Wat betekent dit voor uw pand? Arjon de Haan, adviseur bij De Groene Jongens, zet het voor u op een rijtje.

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft een indicatie van de energieprestatie van een gebouw, dit wordt weergegeven in klasse G t/m A++++. De energielabels voor gebouwen zijn verdeeld in woningen en utiliteitsgebouwen. Voor de woningen wordt dit behandeld als “energie-prestatie-advies-woningen” (EPA-W) en voor utiliteitspanden als “energie-prestatie-advies-utiliteit” (EPA-U). Het grote verschil tussen deze genoemde methoden is dat een energielabel voor een woning door de eigenaar zelf aangevraagd kan worden middels DigiD en een energielabel voor een utiliteitspand alleen door een erkend EPA adviseur opgesteld en afgemeld kan worden.

Is een energielabel verplicht?

Al sinds januari 2008 is bij de verkoop en verhuur van een gebouw of woning een energielabel verplicht, tegenwoordig ook bij oplevering van een nieuwbouwpand. De handhaving op energielabels is door de overheid aangescherpt en er kunnen sancties worden opgelegd wanneer het energielabel bij een transactiemoment ontbreekt. De meest recente ontwikkeling is dat kantoorpanden per 1 januari 2023 verplicht gesteld worden om minimaal een energielabel C te hebben (voor kleine kantoren, bepaalde leegstaande kantoorpanden en monumentale panden geldt een uitzondering). In 2030 zal hoogstwaarschijnlijk een energielabel A vereist worden. Daarnaast zal er een onderzoek gestart worden voor het verplichten van een minimaal energielabel voor overige gebouwen.

Hoe wordt een energielabel bepaald?

Een energielabel wordt onder andere bepaald aan de hand van bouwkundige en installatietechnische kenmerken zoals isolatie, beglazing, ventilatie, verwarming, warmtapwater en verlichting. Ook de oriëntatie van het gebouw speelt een rol. Voor het gebruikersgedrag wordt uitgegaan van standaard waarden, op deze manier kunnen gebouwen met dezelfde functie met elkaar vergeleken worden, ongeacht het gebruik hiervan.

Wie beslist welk label wordt toegekend?

Een erkend energieadviseur bepaalt in basis het energielabel. Hij of zij voert ter plaatse een inspectie uit om de complete situatie van een gebouw in beeld te brengen en verwerkt dit vervolgens in een berekening waarmee het energielabel tot stand komt. Deze adviseur zorgt er tevens voor dat het energielabel bij de overheid geregistreerd wordt.

Hoelang is een energielabel geldig?
Energielabel

Bron: RVO (2016)

Een energielabel is in principe 10 jaar geldig. Wanneer er tussentijds een renovatie plaatsvindt kan het zijn dat de energieprestatie hierdoor wijzigt, in dat geval is het raadzaam om een nieuw energielabel op te laten stellen.

 Ik heb nog geen energielabel. Hoe kan ik een inschatting maken van het energielabel?

Globaal kan gesteld worden dat panden die gebouwd zijn voor het jaar 2000 in basis een energielabel D of slechter hebben. Wanneer er tussentijds grote verbeteringen aan gevel, dak en/of installaties hebben plaatsgevonden bestaat er een grote kans dat een pand hierdoor een betere energieprestatie heeft. Uit de afbeelding hiernaast kan een inschatting gemaakt worden van het mogelijke energielabel in relatie tot het bouwjaar.

 

De banken hebben aangetoond dat de marktwaarde van een energie-efficiënt (groen) pand circa 9% hoger ligt ten opzichte van een energie-inefficiënt (bruin) pand.

 

Hoe kan het energielabel verbeterd worden?

Om het label te verbeteren zal een gecertificeerde EPA adviseur beginnen met het opstellen van een energielabel, gevolgd door het uitwerken van een bijbehorend maatwerkadvies. Bij De Groene Jongens zijn twee gecertificeerde EPA adviseurs in dienst die als volgt te werk gaan: zij beoordelen eerst de bouwkundige kenmerken en de technische installaties, vervolgens worden de mogelijkheden beoordeeld om het energielabel te verbeteren. Voorbeelden als een energie-efficiënte verwarmingsketel, warmteterugwinning op de ventilatielucht, bewegingssensoren, LED verlichting en zonnepanelen zijn maatregelen die over het algemeen tot een labelverbetering leiden. Bij energielabels D, E en F is het vaak al mogelijk om door middel van installatieaanpassingen een label C te behalen, wanneer een pand echter een energielabel G heeft zijn meestal ook bouwkundige aanpassingen nodig zoals gevel- en dakisolatie of het vervangen van de ramen en/of kozijnen. Het upgraden van het energielabel is prima op te nemen in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met het oog op de toekomst is het een overweging waard om een kantoorpand gelijk te upgraden naar het niveau van een energielabel A.

Brengt dit hoge kosten met zich mee?

Het hangt natuurlijk van de situatie af, maar het hoeven niet altijd hele kostbare aanpassingen te zijn. Een voorbeeld hiervan is het schakelen van de verlichting op basis van aanwezigheid. Dit hoeft geen extreem grote investering te betekenen, maar levert wel een energiebesparing en mogelijk een labelverbetering op. De terugverdientijd van een dergelijke investering ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar. Daarnaast zijn er verschillende subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen.

 

Een investering in energiebesparing leidt altijd tot een lagere energierekening.

 

Wat kunnen De Groene Jongens en Lomans hierin betekenen?

De Groene Jongens kunnen het huidige energielabel bepalen en de maatregelen in beeld brengen om ‘labelstappen” te maken. De mogelijke maatregelen worden overzichtelijk in beeld gebracht en voorzien van een investeringsbedrag, subsidiemogelijkheden en besparing op energiekosten. Lomans is u graag van dienst om de installatieaanpassingen te realiseren. De Groene Jongens kunnen aansluitend het nieuwe energielabel verstrekken.

Heeft u een vraag over energielabels of wilt u een afspraak maken om de mogelijkheden voor uw pand te bespreken? Neem direct contact op met onze specialist Arjon de Haan.

We komen graag langs voor een gesprek
Neem contact met ons op
Bekijk de Academy
Lomans