Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is een samenstel van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en toebehoren. Deze zijn nodig voor het ontdekken van brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen voor andere installaties. Veel hangt af van de tijd die er is om bij brand actie te ondernemen. Een goed functionerende brandmeldinstallatie is van levensbelang. Het ontwerpen, installeren en onderhouden van die installaties is exclusief voorbehouden aan een erkend branddetectiebedrijf zoals Lomans.

Ontruimingsalarminstallatie

De overheid stelt hoge eisen aan brandmeldinstallaties. Een goed functionerende brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is van levensbelang. Het ontwerpen, installeren en onderhouden van die installaties is exclusief voorbehouden aan een erkend branddetectiebedrijf zoals Lomans.

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) heeft als doel om bij brand, bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of een deel van een gebouw mogelijk te maken. In veel gebouwen is deze installatie bovendien geïntegreerd met een brandmeldinstallatie. Afhankelijk van de gebruiksfunctie en het risico kunnen er diverse soorten ontruimingsalarminstallaties worden geleverd.

Lomans beschikt over alle noodzakelijke certificaten en heeft haar eigen deskundigen in dienst. Bovendien staat onze servicedienst – indien gewenst – 24 uur per dag, 7 dagen per week tot uw beschikking.

We komen graag langs voor een gesprek
Neem contact met ons op
Bekijk de Academy
Lomans