Sluiten

Lomans behaalt CO2 prestatieladder niveau 5

23 november 2016

Lomans op koers voor een CO2 reductie van 30% ten opzichte van 2012

We zijn er trots op u te kunnen vertellen dat we op koers liggen voor een COreductie van 30% ten opzichte van 2012. Dit betekent dat onze inspanningen op het gebied van CO2 reductie haar vruchten hebben afgeworpen. ‘Groen denken’ en in de breedste zin van het woord ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is bij Lomans niet alleen een mooi verhaal, maar wordt ook omgezet in daden. Wij willen als bedrijf daadwerkelijk een actieve leveren aan een duurzame samenleving. Naast het reduceren van onze eigen uitstoot maken wij ons meer en meer sterk voor het realiseren van duurzame installaties bij onze klanten. We zijn blij te constateren dat steeds meer klanten en leveranciers het van belang vinden op een verantwoorde manier om te gaan met energie en ons milieu, maar het kan nog beter. Daarom blijven wij investeren in kennis op het gebied van duurzame installaties.

CO2prestatieladder niveau 5

Lomans heeft vanaf januari 2016 niveau 5 van de COprestatieladder. Dit betekent dat we ook COreductie moeten behalen buiten onze eigen organisatie. Binnen Lomans zijn ‘De Groene Jongens’ actief, met hun expertise houden zij zich bezig met energiescans en het ontwerpen van duurzame en energiezuinige installaties, en met succes!! Het eerste half jaar hebben zij al verschillende energiescans uitgevoerd en opdrachtgevers kunnen overtuigen van energiebesparende maatregelen. We verwachten hiermee minimaal 407 ton COreductie bij diverse opdrachtgevers te kunnen realiseren.

Footprint

Voor de COprestatieladder hebben we 2012 als basisjaar gekozen. De eerste helft van 2016 hebben we in tegenstelling tot het jaar 2015 een mooie besparing gerealiseerd. Het lijkt het erop dat we dit jaar dankzij alle inspanningen en doorgevoerde maatregelen de beoogde besparing van 30 ton ten opzichte van 2015 gaan realiseren. Een mooie prestatie gezien de nog steeds groeiende omzet en toename van medewerkers. Zie onderstaande grafiek en tabel.

co2

*Scope 1: eigen brandstofverbruik wagenpark en gasverbruik

*Scope 2: elektraverbruik

Doelstelling

Lomans heeft als doelstelling in 2025 een COneutrale organisatie te zijn. Om dit doel te bereiken heeft het Management Team voor 2016 weer nieuwe doelstellingen en maatregelen vastgesteld. Omdat onze COuitstoot voor 95 % wordt bepaald door het brandstofverbruik zijn de maatregelen met name hierop gericht. We blijven ons focussen op aanschaf van zuinigere en schonere auto’s. We hebben inmiddels drie volledig elektrische auto’s in ons wagenpark en hopen we deze trend het tweede half jaar en komend jaar door te zetten. Daarnaast maken we onze medewerkers bewuster van hun rijgedrag en besteden we aandacht aan regelmatige controle van de bandenspanning. Het gedrag van medewerkers is niet van de één op de andere dag te veranderen maar door voortdurende herhaling zien we langzaam zaken veranderen.

Green Driver Challenge

We hebben in augustus een wedstrijd uitgeschreven voor de meest duurzame rijders van ons bedrijf. Alle medewerkers hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze Challenge. De rijder die van september tot en met december de grootste procentuele besparing haalt ten opzichte van de vorige periode wint een prijs. Daarnaast valt ook degene die het meest zuinig rijdt ten opzichte van het normverbruik in de prijzen.

Voorlopig zitten we op schema om in 2016 de footprint met minimaal 30 % van het basisjaar 2012 te verlagen.

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022