Sluiten

Lomans Academy als vernieuwend technisch opleider

6 oktober 2020

Begin september is de Lomans Academy officieel van start gegaan. Daarmee zijn Lomans Totaalinstallateur en School van Techniek van MBO Amersfoort een unieke samenwerking aangegaan. Met de Lomans Academy leidt de installateur haar eigen vakmensen op en zet zij techniek weer positief op de kaart. De eerste twintig leerlingen zijn op 1 september begonnen. Een feestelijk moment voor het familiebedrijf, waar inmiddels de vierde generatie Lomans werkzaam is.   

De twintig leerlingen volgen aan de Lomans Academy een opleiding monteur of eerste monteur in de richting van elektrotechniek of werktuigbouw. Eén dag in de week krijgen zij, in samenwerking met MBO Amersfoort, les in de nieuwe theorie- en praktijklokalen bij Lomans in Amersfoort. Op de andere vier dagen werken ze mee op de werk- en bouwlocaties. De leerlingen zijn met de start van hun opleiding ook direct bij Lomans in dienst. Daarmee kiezen de jongeren niet alleen voor een opleiding, maar vooral voor hun toekomst. “Wij zijn trots op deze vorm van samenwerken, waarin we de beroepspraktijk en de vaktheorie samenbrengen. Dit is al jarenlang een groot speerpunt van MBO Amersfoort”, aldus Marlies Verkuijlen, voorzitter College van Bestuur MBO Amersfoort.

Toekomstperspectief technische talenten
Grada Krukkeland, Manager Personeel & Organisatie bij Lomans, licht toe: “Het doel van de Lomans Academy is om leren weer leuk te maken en jonge technische talenten een mooi toekomstperspectief te bieden. Meer en meer wordt er bezuinigd op onderwijs. De instroom van technische studenten gaat hard achteruit. Een aantal technische opleidingen en locaties verdwijnt zelfs, terwijl op de arbeidsmarkt een enorm tekort aan goed geschoold technisch personeel heerst. Binnen Lomans voelden we met elkaar dat het opleiden van jonge mensen in de techniek anders kan en moet. Om de opleidingen beter aan te laten sluiten op de behoeftes van het bedrijfsleven, is het belangrijk dat praktijk en theorie zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. Door het opzetten van een eigen school heeft Lomans meer grip op hoe de toekomstige generatie technici opgeleid wordt.”

Meester-gezel 2.0
Om de theorie in praktijk te kunnen brengen, is binnen de Lomans Academy een belangrijke rol weggelegd voor de werkplekbegeleiders en praktijkopleiders. De school hanteert een meester-gezel 2.0 principe. Alle leerlingen worden gekoppeld aan een vaste ‘buddy’; een ervaren Lomans-collega die hen vier dagen in de week begeleid. De filosofie van het installatiebedrijf is dat je het meeste leert van de vakmensen zelf. Daarmee verzekert het bedrijf ook de persoonlijke aandacht voor de leerling. Krukkeland vervolgt: “Natuurlijk vinden wij het fijn als de leerlingen een toekomst bij Lomans voor zich zien. Maar ook als zij hun loopbaan ergens anders voortzetten, zijn wij trots op wat de Lomans Academy bijgedragen heeft. Het gaat uiteindelijk om het sector-breed borgen van goed technisch onderwijs dat aansluit bij de praktijk.”

Kennis en kunde delen
De Lomans Academy werkt nauw samen met MBO Amersfoort. Vier docenten van MBO Amersfoort verzorgen de theorie en de algemeen vormende lessen. Door deze samenwerking kunnen de leerlingen hun opleiding met een volwaardig mbo-diploma afsluiten. Naast de docenten vanuit MBO Amersfoort heeft Lomans ook eigen hybride docenten opgeleid. Een aantal ervaren Lomans-medewerkers heeft in de afgelopen jaren hun getuigschrift behaald, waardoor ook zij in een volgende fase les kunnen geven. Nieuwe technieken en duurzame innovaties kunnen daarmee direct overgebracht worden op de leerlingen. “Deze duurzame samenwerking is daarmee een win-winsituatie voor de leerlingen, de docenten en de praktijkinstructeurs. We kijken met veel plezier en vertrouwen uit naar de eerste diploma-uitreiking”, aldus Ronald den Butter, directeur School voor Techniek.

Toevoegde waarde in Amersfoort
De doordachte en vernieuwende aanpak van technisch opleiden was voor de Gemeente Amersfoort reden genoeg om de Lomans Academy financieel mede mogelijk te maken. Het aantrekkelijk maken van techniekonderwijs staat namelijk ook bij de Gemeente Amersfoort hoog op de agenda. In de Lomans Academy zag zij een stevige ambitie en solide basis, waardoor geen twijfel bestond over de toegevoegde waarde van deze nieuwe opleider.

Een leven lang ontwikkelen
In de komende jaren zet Lomans zich in om de Lomans Academy verder door te ontwikkelen. Op dit moment worden opleidingen op mbo niveau 2 en 3 aangeboden. Vanaf september 2021 wordt mbo niveau 4 daaraan toegevoegd. Daarmee kunnen leerlingen niet alleen voor montagefuncties, maar voor alle technische functies binnen het bedrijf worden opgeleid. Ook gaat de Lomans Academy veel betekenen voor de huidige werknemers bij Lomans. Krukkeland: “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en medewerkers moeten klaar zijn voor de dag van morgen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze mensen continu blijven leren en zichzelf ontwikkelen. Door vanuit de Lomans Academy lesprogramma’s en leerlijnen te ontwikkelen en trainingen en workshops aan te bieden, ligt er ook voor de huidige technici een mooie toekomst in het verschiet.”

Interesse in een baan in de techniek en/of een opleiding bij de Lomans Academy? Klik hier voor meer informatie.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door Joost den Otter (Lomans Totaalinstallateur) en Marlies Verkuijlen (MBO Amersfoort) is de Lomans Academy officieel van start gegaan.


Meester-gezel 2.0: alle leerlingen worden binnen Lomans gekoppeld aan een ervaren buddy, van wie ze het vak in de praktijk leren.

Nog niet uitgelezen? We hebben meer.

Trees for all

CO-compensatie met Trees for all

10 februari 2021

Lomans verlengt samenwerking met Rijkswaterstaat

20 april 2021

Lomans Academy online informatie avond

18 november 2021

2 december 2021

Blog: Lomans in houtbouw

27 januari 2022