Sluiten

’t Huis op de Waard

begin 2016 – maart 2017
’t Huis op de Waard
Elektrotechniek / Smart Buildings / Werktuigkunde
Meer informatie?

Monumentaal karakter

Het verzorgingshuis, wat in 1982 gebouwd is als bejaardencentrum, is deels gesloopt en opnieuw opgebouwd en deels gerenoveerd, waarbij er ruimten zijn voorzien voor bewoners- en buurtvoorzieningen.
Er zijn in totaal 102 appartementen gebouwd die woonruimte bieden aan diverse groepen ouderen. Zo komen er 43 huurappartementen waar senioren zelfstandig wonen, 15 appartementen voor mensen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben en 44 appartementen die speciaal ingericht zijn voor mensen met dementie.

Warmteterugwinning

Om efficiënt met energie om te gaan, heeft Lomans in de douchegoten warmteterugwinunits geplaatst. Deze zorgen ervoor dat het water niet opgewarmd word door de boiler, maar door het element zelf. Dit water wordt vervolgens opgewarmd doorgepompt naar de douchekraan. Hierdoor verbruikt de boiler minder energie om het warme water te pompen. Ook wordt hierdoor warmteverlies van het water tegengegaan.

VAV systeem op CO2 basis

Aangezien de meeste bewoners van de gesloten afdelingen zich overdag in de centrale woonruimten ophouden, zijn hun appartementen niet in gebruik. Hierdoor is het niet nodig om die appartementen volledig te ventileren, wat veel energie kost. Daarom zijn daar VAV (Variable Air Volume)-regelaars toegepast die CO2 waardes regelen om energiekosten te besparen.

Combineren van renovatie en nieuwbouw

Project Huis op de Waard in Leiden is een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Het is van belang dat de overloop hiervan goed verloopt. Op bepaalde plekken moeten geheel nieuwe installaties worden geplaatst, waar op andere plekken de huidige installaties worden vervangen.