’t Huis op de Waard

Looptijd: begin 2016 – maart 2017
Opdrachtgever: ’t Huis op de Waard
Locatie: Leiden

In de historische binnenstad van Leiden krijgen 103 bewoners met een zorgvraag een beschutte woonplek met monumentaal karakter rondom een groene binnentuin.

Het verzorgingshuis, wat in 1982 gebouwd is als bejaardencentrum, is deels gesloopt en opnieuw opgebouwd en deels gerenoveerd, waarbij er ruimten zijn voorzien voor bewoners- en buurtvoorzieningen.
Er zijn in totaal 102 appartementen gebouwd die woonruimte bieden aan diverse groepen ouderen. Zo komen er 43 huurappartementen waar senioren zelfstandig wonen, 15 appartementen voor mensen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben en 44 appartementen die speciaal ingericht zijn voor mensen met dementie.

Bij ’t Huis op de Waard in Leiden zijn alle disciplines die wij als Lomans beheersen voor wat betreft de W-installatie vertegenwoordigd. Dit zijn onder andere de koelinstallaties, luchtbehandeling, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties.

Typisch Lomans

Warmteterugwinning

Om efficiënt met energie om te gaan, heeft Lomans in de douchegoten warmteterugwinunits geplaatst. Deze zorgen ervoor dat het water niet opgewarmd word door de boiler, maar door het element zelf. Dit water wordt vervolgens opgewarmd doorgepompt naar de douchekraan. Hierdoor verbruikt de boiler minder energie om het warme water te pompen. Ook wordt hierdoor warmteverlies van het water tegengegaan.

VAV systeem op CO2 basis

Aangezien de meeste bewoners van de gesloten afdelingen zich overdag in de centrale woonruimten ophouden, zijn hun appartementen niet in gebruik. Hierdoor is het niet nodig om die appartementen volledig te ventileren, wat veel energie kost. Daarom zijn daar VAV (Variable Air Volume)-regelaars toegepast die CO2 waardes regelen om energiekosten te besparen.

Combineren van renovatie en nieuwbouw

Project Huis op de Waard in Leiden is een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Het is van belang dat de overloop hiervan goed verloopt. Op bepaalde plekken moeten geheel nieuwe installaties worden geplaatst, waar op andere plekken de huidige installaties worden vervangen.

't Huis op de Waard 't Huis op de Waard 't Huis op de Waard 't Huis op de Waard 't Huis op de Waard 't Huis op de Waard
Bekijk de Academy
Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met uw project?
Neem contact met ons op
Lomans