Kindcentrum De Oersprong

Looptijd: 2015 – maart 2016
Opdrachtgever: Lithos bouw & ontwikkeling
Locatie: Ulft

Door bevolkingskrimp was er in Ulft ruimte voor één nieuw schoolgebouw ter vervanging van twee oude basisscholen. In de nieuwbouw van dit zogenoemde ‘Integraal Kindcentrum’ zijn onder andere een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, twee basisscholen en een sportzaal gehuisvest.

Typisch Lomans

We verdiepen ons graag in de cultuur en het specifieke gebruik van het gebouw. Aan de hand van de situatie en aandachtsgebieden analyseren we wat voor een betreffend gebouw de beste oplossing is. De eisen, wensen en de behoeftes van de klant stellen wij hierin voorop. Elk gebouw en elke klant is namelijk anders en dat maakt ook dat elke situatie en elk aandachtsgebied verschilt. Onderstaand lichten wij de belangrijkste elementen van dit project uit.

Van ontwerp tot oplevering

Wij hebben alle installaties verzorgd en deze opdracht van ontwerp (door middel van een vraagspecificatie van de opdrachtgever) tot en met de oplevering uitgevoerd onder UAVGC-2012 voorwaarden. De wens van de opdrachtgever was een energieneutrale school. Hier is in het ontwerp van het pand al rekening mee gehouden. Zo is er om warmteverlies tegen te gaan kritisch gekeken naar het aantal benodigde vierkante meters. De lokalen zijn aan de zuidkant van het gebouw gesitueerd om optimaal gebruik te maken van de zonnewarmte. Aan de noordzijde zitten juist zo min mogelijk ramen wat het een goede locatie maakt voor de gymzaal.

Energieneutraal

Het gehele gebouw is energieneutraal ontworpen en gerealiseerd met het oog op de lange termijn; alle partijen zijn geselecteerd op het nastreven van een duurzame realisatie voor tenminste de komende 25 jaar. Een centrale rol in het project spelen duurzame installaties. Op het dak van Kindcentrum De Oersprong is een PV-installatie geplaatst met 360 zonnepanelen. Andere duurzame oplossingen zijn een gesloten bron met warmtepomp en CO2-gestuurde ventilatie.

ESCo

Om aan de wens van een energieneutraal gebouw te voldoen binnen het gestelde budget moest er naar nieuwe manieren van samenwerken gekeken worden. We staan door middel van een prestatiecontract als energy service company (ESCo) gedurende 25 jaar garant voor het (door Lomans vooraf) berekende energieverbruik en het onderhoud van de installaties. Op deze manier ervaart de eindgebruiker wel de lusten, maar niet de lasten.

Slimme gebouwen

Om het energieverbruik continue te kunnen monitoren hebben wij een op maat gemaakt softwarepakket laten ontwikkelen. Alle prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld, zijn opgenomen in deze software, waardoor zowel Lomans als Kindcentrum De Oersprong op ieder ogenblik de voortgang van de prestatie-indicatoren kan monitoren en evalueren. Het systeem is geheel gericht op de energieprestatie op de lange termijn. Naast het monitoren van de energieprestaties brengt het systeem ook de huidige comfortprestaties van de school in beeld.

 

kindcentrum de oersprong Kindcentrum de Oersprong 4 Kindcentrum de Oersprong Kindcentrum de Oersprong kindcentrum de oersprong
Bekijk de Academy
Benieuwd hoe wij u kunnen helpen met uw project?
Neem contact met ons op
Lomans