Sluiten

Kindercentrum De Oersprong

2015 – maart 2016
Lithos bouw & ontwikkeling
Elektrotechniek / Werktuigkunde
Meer informatie?

Door bevolkingskrimp was er in Ulft ruimte voor één nieuw schoolgebouw ter vervanging van twee oude basisscholen. In de nieuwbouw van dit zogenoemde ‘Integraal Kindcentrum’ zijn onder andere een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, twee basisscholen en een sportzaal gehuisvest.

Typisch Lomans

We verdiepen ons graag in de cultuur en het specifieke gebruik van het gebouw. Aan de hand van de situatie en aandachtsgebieden analyseren we wat voor een betreffend gebouw de beste oplossing is. De eisen, wensen en de behoeftes van de klant stellen wij hierin voorop. Elk gebouw en elke klant is namelijk anders en dat maakt ook dat elke situatie en elk aandachtsgebied verschilt. Onderstaand lichten wij de belangrijkste elementen van dit project uit.

Van ontwerp tot oplevering

Wij hebben alle installaties verzorgd en deze opdracht van ontwerp (door middel van een vraagspecificatie van de opdrachtgever) tot en met de oplevering uitgevoerd onder UAVGC-2012 voorwaarden. De wens van de opdrachtgever was een energieneutrale school. Hier is in het ontwerp van het pand al rekening mee gehouden. Zo is er om warmteverlies tegen te gaan kritisch gekeken naar het aantal benodigde vierkante meters. De lokalen zijn aan de zuidkant van het gebouw gesitueerd om optimaal gebruik te maken van de zonnewarmte. Aan de noordzijde zitten juist zo min mogelijk ramen wat het een goede locatie maakt voor de gymzaal.

  • Energieneutraal

  • ESCo

  • Slimme gebouwen

    Om het energieverbruik continue te kunnen monitoren hebben wij een op maat gemaakt softwarepakket laten ontwikkelen. Alle prestatie-indicatoren die zijn vastgesteld, zijn opgenomen in deze software, waardoor zowel Lomans als Kindcentrum De Oersprong op ieder ogenblik de voortgang van de prestatie-indicatoren kan monitoren en evalueren. Het systeem is geheel gericht op de energieprestatie op de lange termijn. Naast het monitoren van de energieprestaties brengt het systeem ook de huidige comfortprestaties van de school in beeld.