Afdeling meet- en regeltechniek

Onze afdeling meet- en regeltechniek verstaat de kunst van het perfect inregelen van uw installaties en draagt ook zorg voor de bouw van regelpanelen en de bekabeling ervan. Onze experts op het gebied van ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud leveren wij dus zelf! Wilt u ook uw zaken goed regelen? Neem dan contact op met onze afdeling Intelligente Technieken.

Installaties beheren door een gebouwbeheerssysteem

Met een gebouwbeheersysteem kunnen bijna alle elektrische en werktuigbouwkundige installaties binnen het gebouw centraal worden aangestuurd. Met andere woorden: de regulering, bediening en het samenwerken van de installaties vinden vanuit één locatie plaats.

Door meet- en regeltechniek te koppelen aan een gebouwbeheersysteem kunt u het maximale rendement uit uw installaties halen. Bovendien kunt u het gebouwbeheerssysteem via internet bedienen waar u maar wilt. Overigens levert het niet alleen technisch rendement op, maar ook rendement op het gebied van gebruiksgemak, comfort, levensduur, efficiënt gebruik en, niet onbelangrijk, kostenbesparing.

Een ander groot voordeel is dat alle data door middel van het gebouwbeheerssysteem uitgelezen kan worden. Op basis van deze informatie kunnen bijvoorbeeld de temperatuur en de werkende installaties voor iedere ruimte afzonderlijk aangestuurd worden. U kunt zich voorstellen dat een GBS qua logistiek en efficiëntie enorme voordelen kent.

Laat een gebouwbeheerssysteem ook voor u werken en kom een keer praten met onze experts. Bedenk dat een juist gebouwbeheerssysteem – hoe groot of klein uw bedrijf ook is – zich na verloop van tijd terugverdient.

 Intelligent gebouw

Een intelligent gebouw ontstaat bij ons op de tekentafel. Door in een vroeg stadium rekening te houden met uw wensen en eisen, én de regels die de overheid oplegt, kunnen wij een goed en degelijk ontwerp maken dat gericht is op de toekomst. Denk in dit verband niet alleen aan comfort, energiebesparing en veiligheid, maar ook aan het eenvoudig aanpassen van de installaties door het gebruik van hedendaagse normen en standaarden. Dit om bijvoorbeeld de levensduur van uw nieuwe of vernieuwde gebouw te vergroten en van uw gebouw een intelligent gebouw te maken.

Een integrale aanpak met een open structuur en het doordacht omgaan met eisen van onderhoud, maken een gebouw ook slimmer. Het doel van een intelligent gebouw is uiteindelijk het optimaliseren van uw bedrijfsproces. Onze kennis van zaken en een nauwe samenwerking tijdens de realisatie maken uw gebouw niet alleen intelligent maar ook duurzaam.

We komen graag langs voor een gesprek
Neem contact met ons op
Bekijk de Academy
Lomans