Wij zijn trots op onze certificeringen en voor u als klant betekent dit dat u zeker kunt zijn van de hoge kwaliteit van onze dienstverlening, vakmanschap en gebruik van materiaal en materieel. De vraag naar kwalitatief hoogstaande installaties neemt toe dus blijft het voor ons belangrijk dat wij het adviseren, ontwerpen, aanleggen, renoveren en onderhouden van installaties blijven borgen door onze kwaliteitscertificaten.

Wij zijn in het bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, VCA, BRL 6000, Borg, CCV-BMI (Leveren, Installeren en onderhoud van Brandmeldinstallaties), OAI (Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties), SCIOS scope 1 & 2 en CO2 -prestatieladder niveau 5.

Voorwaarden
Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden

Bedrijfsgegevens
Verklaring betalingsgedrag – Amersfoort
Verklaring betalingsgedrag – Capelle
KAM en VGM Beleidsverklaring versie 10.3

Certificaten en erkenningen
Certificaat – VCA 2017
Certificaat – ISO 9001
Certificaat – ISO 14001
Certificaat – Borg Amersfoort
Certificaat – Borg Capelle
Certificaat – BRL 6000
Certificaat – CO2 prestatieladder niveau 5
Certificaat – Leveren brandmeldinstallaties
Certificaat – Installeren brandmeldinstallaties
Certificaat – Onderhoud brandmeldinstallaties 
Certificaat – Leveren ontruimingsalarminstallaties type B en attentiepanelen
Certificaat – Installeren ontruimingsalarminstallaties
Certificaat – Onderhoud ontruimingsalarminstallaties
Bewijs van inschrijving Sterkin REG Lomans Amersfoort BV
Bewijs van inschrijving Sterkin REI Lomans Amersfoort BV
Bewijs van inschrijving Sterkin REI Lomans Capelle BV
Bewijs van inschrijving Sterkin REDE Lomans Amersfoort BV
Bewijs van inschrijving KvINL Amersfoort
Bewijs van inschrijving KvINL Capelle

Documenten CO2-prestatieladder
1B1 Beleidsstuk Milieu en duurzaamheid
1B2 Energie audit rapport 2017
2C2 Continuous Management Dynamics 
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2015
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2015 Q1 en Q2
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2016
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2016 Q1 en Q2
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2017
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2017 Q1 en Q2
3A2 CO2 Footprint Lomans Amersfoort en Capelle 2018 Q1 en Q2
3C1 Milieu Communicatiepplan
3D1 Intentieverklaring nederland CO2 Neutraal Lomans Beheer
4A1 Ketenanalyse energiebesparende installaties
4B2 Voortgang Scope 3 analyse Lomans
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – April 2016
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – September 2016
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – Februari 2017
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – Augustus 2017
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – Maart 2018
4B2 CO2-Nieuwsbrief Lomans – Augustus 2018

AVG
Meldingsformulier datalekken

Via de website van SKAO zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.

Voor bewijsstukken kunt u contact opnemen met onze KAM-coördinator Jeanot Bremer.

We komen graag langs voor een gesprek
Neem contact met ons op
Lomans

Ben jij benieuwd naar Lomans als werkgever?

Kom op 23 mei naar ons kennismakingsevenement!

Lees meer