Dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) is(/zijn) uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Lomans Amersfoort B.V. en of Lomans Capelle B.V.. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Lomans Amersfoort B.V. en Lomans Capelle B.V. zijn niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Lomans Amersfoort B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

We komen graag langs voor een gesprek
Neem contact met ons op
Bekijk de Academy
Lomans